Janji Allah di dalam alQuran

Tentang yahudiPerhatikan gambar ini... seorang remaja yang terselamat di antara sahabat-sahabatnya yang terkorban dan harta benda yang dimusnahkan. Masih berbaki semangat Palestin dalam dirinya. Walau cuma berbekalkan batu-batu kecil sebagai senjata, dia tetap tekad untuk bangkit berjihad! 

"Sesungguhnya kamu (Bani Israil) akan membuat kerusakan di ...muka bumi ini dua kali dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, Kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana” | Al Israa’: 4-5.

Wahai saudara-saudaraku, yakinlah dengan janji Allah;
 
"Maka bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan janganlah sekali-kali orang yang tidak meyakini ayat-ayat Allah itu berhasil menakut-nakuti kamu.” | Ar Ruum: 60.

"Dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia pasti mengirim kepada mereka (kaum Yahudi) sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan adzab kepada mereka dengan yang seburuk-buruknya” | Al A’raaf: 167.

"Belum akan tiba kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Kemudian mereka akan diperangi oleh kaum muslimin sehingga batu dan pohon sampai berkata: ‘Hai kaum muslimin, wahai hamba Allah, inilah seorang Yahudi tersembunyi di belakangku, datangilah dan bunuhlah”. (Seluruh alam akan berkata begitu), kecuali pohon Al Gharghad. Sebab, sesungguhnya ia (pohon itu) tergolong pohon (simpatisan) kaum Yahudi” | HR. Bukhari & Muslim.

Menarik untuk dikongsi | Ayat alQuran tentang yahudi


Advertisement

0 comments:

Post a Comment