Sejarah Ringkas Kelab Iqra'

Motto
Wawasan bersama membina generasi al-Qur'an

Visi
Bersama membinca generasi al-Qur'an

Misi
Menjana mahasiswa muslim berteraskan al-Qur'an

Objektif Penubuhan Kelab
 • Membasmi buta Al-Quran di kalangan masyarakat kampus dan di sekitarnya.
 • Menanamkan minat untuk mencintai Al-Quran.
 • Melahirkan graduan Muslim yang berkualiti dan beridentiti.
 • Melahirkan insan teknokrat yang menjadikan al-Quran sebagai dasar etika kerja & asas kehidupan.
 • Melahirkan generasi pemangkin & penggerak yang dapat menterjemahkan petunjuk al-Quran.
Secara ringkasnya sejarah Kelab Iqra' adalah seperti di bawah:

1993:
 • Ustaz Ajmain bin Safar telah menjalankan sebuah kajian untuk mengenalpasti sejauh mana kelancaran bacaan al-Qur'an masyarakat; khusunya pelajar sekolah sekitar kawasan Johor Bahru dan pelajar Universiti Teknologi Malaysia (UTM).
 • Hasil dari kajian, beliau mendapati tidak ramai yang mampu membaca dengan lancar.
 • Daripada 469 orang pelajar sekolah yang dikaji hanya 17% sahaja yang lancar membaca al-Qur'an.
 • Manakala daripada 100 orang pelajar UTM khususnya yang menetap di Kampung Cengal (kini Kolej Tun Razak, KTR), hanya 18 orang sahaja yang mampu membaca dengan baik.
 • Hasil dari kajian tersebut, maka tercetuslah ilham untuk menubuhkan sebuah Kelab Fasilitator Iqra' di KTR.
 • Seramai 27 orang fasilitator dilatih bagi menggerakkan kelab fasilitator ini.

1994:
 • Kertas kerja telah disiapkan untuk membawa Kelab Fasilitator Iqra' ke ruang amal yang lebih meluas.

1995:
 • Kertas kerja diluluskan dan lahirlah sebuah kelab yang baru dengan nama Kelab Iqra' (KI) yang bernaung di bawah Pejabat Hal Ehwal Pelajar (HEP) UTM.

Advertisement

0 comments:

Post a Comment